Resultaten meest populaire wiet

populaire-wiet

In de periode 2004 tot en met 2018 als meest populaire variant aangekochte wietmonsters bestonden uit 286 verschillende variëteiten; van 4 samples is de naam niet bekend.Van de meest populaire soort komen 88 variëteiten eenmaal voor, 56 twee-en 6 variëteiten driemaal, de overige variëteiten kwamen vier of meer keren voor.In totaal waren er 16 variëteiten die op z’n minst één keer in de top 10 van één van de vijf jaars perioden voorkwam. Deze 16 variëteiten staan weergegeven in figuur 1

Figuur 1.Variëteiten die in het THC-onderzoek van het Trimbos-instituut het meest frequent als populairste wiet werden aangeboden in de periode 2004 –2018

Figuur 1 – Afbeelding van Trimbos Instituut

De figuren 2a, 2b en 2c geven de top tien weer van de variëteiten die het meest frequent voorkwamen in de database van de THC-monitoronder de meest populaire wietvarianten. Figuur 2a geeft de waarde voor de periode 2004 –2008 weer, figuur 2b de periode 2009 –2013 en figuur 2c de periode 2014 –2018.Figuur 2a.Weergave van de tien meest voorkomende variëteiten van als meest populaire soort aangeschafte wietsoort in deperiode 2004 –2008.

Figuur 2a.Weergave van de tien meest voorkomende variëteiten van als meest populaire soort aangeschafte wietsoort in deperiode 2004 –2008

Figuur 2a – Afbeelding van Trimbos Instituut

In de periode 2004 tot en met 2008 als meest populaire variant aangekochte wietmonsters bestonden uit 107verschillende variëteiten; van 4 samples is de naam niet bekend. Van de meest populaire soort komen in deze periode 53variëteiten eenmaal voor, 25twee-en 10variëteiten driemaal, de overige variëteiten kwamenvier of meer keren voor.De tien meest voorkomende daarvan staan weergegeven in figuur 2a.

Bron: Trimbos Instituut

Bekijk ook onze social kanalen:

Positief Wiet Nieuws

Related Nieuws

Uber zou best wiet willen bezorgen

Zodra de wet het toelaat, zou Uber best wiet willen bezorgen bij mensen. Uber-ceo Dara Khosrowshahi stelt dat het bedrijf wiet zou kunnen bezorgen, zodra