Wij zijn Brokkelen, een landelijk platform/community voor marihuana.

Wij verkopen geen wiet of hasj en willen ook niemand aanzetten tot het gebruiken van wiet of hasj. Deze website is bedoeld als advies en informatie voor mensen die dit al gebruikt hebben of willen gebruiken en ouder dan 18 jaar zijn. Wij willen dat Nederland zich samen sterk maakt om een positieve bijdrage te leveren aan de vrijheid voor marihuana.

Wij willen graag informatie leveren op elk gebied aan de gene die hier behoefte aan hebben.

WIetkweken
WIetkweken

Alle wiet en hasj is op eigen initiatief gekocht bij verschillende coffeeshops. Alle menukaarten zoeken wij zelf  op op het internet en kunnen daarom niet up-to-date zijn.

Help je mee?!

[ninja_form id=1]

Ongeveer een vijfde (20,9%) van de bevolking van 18 jaar en ouder rapporteerde in 2016 ooit in het leven wel eens cannabis (hasj en wiet) te hebben gebruikt. Omgerekend naar de bevolking bedroeg dat ongeveer 2,77 miljoen. (95% betrouwbaarheidsinterval 2,63-2,91 miljoen). De grote stroom van beginnende rokers die vaak niet over de juiste informatie beschikken hebben sterke behoefte aan een universeel online informatieplatform die ze hierin begeleid.

WIetkweken
WIetkweken

Er zijn er veel medische patiënten die er baat bij hebben wanneer medische cannabis legaal gebruikt en normaal gehaald kan worden.Er zijn vele studies die uitwijzen dat cannabis goede eigenschappen heeft en het is om deze reden ook legaal in veel grote landen en in de medische sector. Nederland loopt hier op achter. Naar schatting zijn er 15.000 mensen in Nederland die medische cannabis gebruiken. Het ministerie van VWS levert medicinale cannabis aan apothekers en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten, ziekenhuizen en anderen landen.

alles over Wiet en Hasj