Onze burgemeester blijft strijden voor cannabis

De commissie bestuur van de gemeenteraad was het op 19 april 2017 helemaal eens met het betoog van burgemeester van Kampen, dat thuisteelt van medicinale cannabis moet worden geoorloofd. Van Kampen was buitengewoon blij met de uitspraak van de commissie en zei dat als de gemeenteraad het standpunt van de commissie overneemt, zij de gemeente Tilburg gaat contacteren om te horen hoe zij de kwestie juridisch heeft ingestoken, want daar gebeurt het al. En daarna zou ze samen met de politie en het Openbaar Ministerie deze regeling uitrollen in de hele Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Zij kreeg bijval van insprekende patiënten die zeiden enorm baat te hebben bij het gebruik van de cannabisolie. De olie, die erg duur is, wordt niet vergoed. Zelf telen is goedkoper en kwalitatief beter. Eigen teelt moet mogelijk worden gemaakt. De gemeenteraad volgde het standpunt van de commissie en dus kon de burgemeester aan de slag.

We zijn nu ruim een jaar verder en ook verder dan ooit verwijderd  van het legaliseren van de teelt van hennep. Van Kampen meende in het nieuwe regeerakkoord een aanknopingspunt te zien voor het meedoen aan een experiment van gereguleerde hennepteelt. Schagen wilde een van de pilotgemeenten zijn die zich aan het experiment wil wagen. Welke gemeenten mee gaan doen is nog niet bekend. Zover ik de plannen ken gaat het hier niet om medicinale thuiskweek.

Het experiment heeft een heel ander doel namelijk coffeeshops te voorzien van hennep via de legale weg en om daarmee de criminele handel een voet dwars te zetten. De vraag die aan de orde is in Schagen is het toestaan van thuisteelt. Daarom wees onze burgemeester naar Tilburg waar thuisteelt onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Bij thuisteelt kan de gebruiker zelf de hoeveelheid cannabis bepalen die hij nodig heeft om de pijn de baas te kunnen worden. De vaak gehoorde klacht is dat de wietolie van de apotheek te slap is.

Pijnpatiënt René Barendse zei in de Volkskrant al een tijd in gevecht te zijn met de justitie over eigen teelt. Zijn ervaring leert dat in tegenstelling tot wat veel mensen denken, het niet is toegestaan om vijf wietplanten te bezitten. Al gauw kwam de politie bij hem langs, roste de planten uit zijn tuin en kreeg hij een proces verbaal aan zijn broek. En steeds merkte hij dat het OM het vergrijp te licht bevond om te vervolgen en werd de aangifte geseponeerd. Tegelijk werden zijn vijf plantjes vernietigd en was hij aangewezen op het criminele circuit. Na een paar keer was hij het zat en besloot aangifte te doen tegen zichzelf. Hoogleraar Henny Sackers geeft hem weinig kans bij de rechter. Rechters zijn heel terughoudend om op dit vlak een precedent te scheppen.

We zijn sinds april 2017 geen steek opgeschoten. Daarbovenop kwam vorige week het bericht dat het huisartsengenootschap medische cannabis in de ban heeft gedaan. Hierdoor staan patiënten met lege handen aan de kant. De aankoopkosten blijven voor hun rekening.

Onze burgemeester is niet van plan om te stoppen met haar nobele werk. Ze werkt aan een intentieverklaring waarin de gemeente Schagen, een niet genoemde stichting en een buitenlands bedrijf zich bereid verklaren binnen de gestelde wettelijke kaders te streven naar verbeterde verkrijgbaarheid van medische cannabis. Deze intentieverklaring moet de weg plaveien voor het bedrijf om via universiteiten in het buitenland geld beschikbaar te krijgen voor onderzoek. Hoop doet leven en geduld is een schone zaak maar veel houvast is er niet. Maar niets doen voor van Kampen is geen optie. 

Eugeen Hoekstra

Bron: https://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3691493/nieuws/onze_burgemeester_blijft_strijden_voor_cannabis.html

Bekijk ook onze social kanalen:

Positief Wiet Nieuws

Related Nieuws

Uber zou best wiet willen bezorgen

Zodra de wet het toelaat, zou Uber best wiet willen bezorgen bij mensen. Uber-ceo Dara Khosrowshahi stelt dat het bedrijf wiet zou kunnen bezorgen, zodra