Landelijk wietexperiment

Het kabinet heeft besloten dat de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen start op 15 december 2023.  Amsterdam heeft stadsdeel Oost geselecteerd om deel te nemen aan het nationale experiment met gereguleerde wiet en hasj verkoop. Het onderzoek beoordeelt de haalbaarheid van gecontroleerde productie, distributie en verkoop van wiet en de mogelijke vervanging van het huidige gedoogbeleid. De ministers van Justitie en Volksgezondheid nemen de beslissing over de deelname van stadsdeel Oost.

Geselecteerde telers zullen tijdens het experiment hoogwaardige wiet aanbieden aan de deelnemende coffeeshops. Stadsdeel Oost voldoet aan de deelnamevoorwaarden als grote stad met meer dan 100.000 inwoners en 10 coffeeshops. Andere deelnemende gemeenten zijn Groningen, Almere, Arnhem, Nijmegen, Zaanstad, Hellevoetsluis, Breda, Tilburg, Maastricht en Heerlen.

Het Amsterdamse stadsbestuur hecht veel belang aan deelname aan dit experiment vanwege de mogelijke impact op het gedoogbeleid en de coffeeshops in Amsterdam. De stad zal ook andere coffeeshops betrekken bij de ontwikkelingen in het experiment en gaat binnenkort in gesprek met de 10 coffeeshops in stadsdeel Oost.

Eerder was Amsterdam uitgesloten van deelname vanwege het grote aantal coffeeshops, maar nu is deelname mogelijk omdat stadsdelen kunnen meedoen. Het experiment begint naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 en loopt 4 tot 5,5 jaar. Amsterdam heeft de ministers van Justitie en Volksgezondheid gevraagd om snel de details van de deelname te regelen.

landelijk wietexperiment
Wat is het wietexperiment?

Het wietexperiment is een Nederlands initiatief dat onderzoekt of gereguleerde productie en verkoop van cannabis in coffeeshops effectiever is dan het bestaande gedoogbeleid. Geselecteerde telers leveren cannabis aan de deelnemende coffeeshops. Het experiment beoogt de impact op volksgezondheid, veiligheid en criminaliteit te beoordelen. Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, nemen deel om te zien of dit model het huidige beleid kan vervangen. Het experiment biedt belangrijke inzichten voor mogelijke toekomstige regulering van cannabis in Nederland.

Wat is het tijdsbestek van het wietexperiment en wanneer gaat het van start?

Het kabinet heeft besloten dat de aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen start op 15 december 2023. Het Nederlandse wietexperiment heeft een gepland tijdsbestek van 4 tot 5,5 jaar. Naar verwachting zal het experiment van start gaan in het eerste kwartaal van 2024. Gedurende deze periode zullen geselecteerde telers gereguleerde cannabis aanbieden aan de deelnemende coffeeshops in verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam. Het experiment is bedoeld om gedurende deze periode de effecten van gereguleerde cannabisverkoop op volksgezondheid, veiligheid en criminaliteit te beoordelen voordat eventuele wijzigingen in het huidige beleid worden overwogen.

Welke gemeenten nemen deel aan het wietexperiment en waarom?

Diverse Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam, nemen deel aan het wietexperiment om de haalbaarheid van gereguleerde cannabisverkoop te onderzoeken. Gemeenten die deelnemen hebben vaak een aanzienlijk aantal coffeeshops en zien het experiment als een kans om te evalueren of dit model de huidige praktijken kan verbeteren en de impact van cannabisverkoop op de samenleving kan verminderen. Het experiment biedt deze gemeenten belangrijke inzichten voor toekomstige regulering van cannabis in Nederland. Amsterdam, bijvoorbeeld, heeft stadsdeel Oost voorgedragen voor deelname omdat het voldoet aan de deelnamevoorwaarden en omdat de uitkomsten ervan grote gevolgen kunnen hebben voor de coffeeshops en de cannabismarkt in de stad.

alles over Wiet en Hasj