Canadese app toont: wiet vermindert depressie, angst en stress

Een nieuwe applicatie uit Canada kan medicinale cannabisgebruikers realtime monitoren. De app achterhaalt zodoende informatie over wietsoorten, gebruiksfrequentie, dosis en natuurlijk de effecten.

Mag dat: een joint opsteken op straat in Breda?

Een toeter opsteken, een jonko rollen of aan je trekken komen met een stickie: de geur van wiet is iedereen bekend. Loop bijvoorbeeld maar eens langs de Houtmarkt! Ook in het openbaar of bij festivals lijkt er soms geen gebrek aan te zijn. Mag je nu eigenlijk een joint opsteken op straat in Breda?

Bekijk het gehele artikel:

https://indebuurt.nl/breda/gemeente/mag-dat-een-joint-opsteken-op-straat-in-breda~52841/

Belgische patiënt daagt overheid voor de rechter om mediwiet

De 25-jarige Jasper uit België stelt, samen met een twintigtal lotgenoten en sympathisanten, de overheid in gebreke. Jasper lijdt namelijk aan een zeldzame afwijking en alleen wiet maakt de pijn draaglijk. Echter is dat nog steeds verboden in België.

Kwekers lopen miljarden mis?

Omdat ze geen medicinale wiet mogen verbouwen.

Kwekerijen in het Westland zeggen dat ze miljarden mislopen, omdat ze van de wet geen medicinale wiet mogen verbouwen. Daarom willen ze dat premier Rutte de regels gaat veranderen. De NOS meldt dat. Als de kwekers toch cannabis mogen verbouwen, zouden ze hun omzet kunnen vervijfvoudigen naar zo’n 40 miljard euro

(Bron: groentennieuws)

Bron: https://www.omroepwest.nl/media/29133/Kwekers-lopen-miljarden-mis-omdat-ze-geen-medicinale-wiet-mogen-verbouwen

Bron: https://www.groentennieuws.nl/article/9095555/medicinale-wiet-kan-kwekers-in-het-westland-miljarden-opleveren/

D66 hoopt dat wietproef deur opent voor tuinbouw

De Nederlandse tuinbouw levert materiaal voor het verbouwen van medicinale wiet in andere landen, maar in eigen land is de markt voor bouwers en telers gesloten.

D66 hoopt dat de proef voor legale teelt voor coffeeshops in Nederland ook de toeleveringsmarkt voor de tuinbouw openbreekt, zodat ook in Nederland gebouwd wordt voor deze nieuwe teelt. De proef met legale teelt vraagt om maximaal 10 hoogwaardige Nederlandse telers. Andere politieke partijen vragen zich af of wel voldoende van dit soort teeltbedrijven te vinden is in Nederland voor de veelbesproken proef met legale teelt. Dat blijkt uit het voorlopig verslag van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer over de proef.

Afpersing door criminelen

Het kabinet liet woensdag 10 april weten dat legale telers niet van de 1 op andere dag de illegale soorten hoeven te vervangen in coffeeshops. Illegaal en legaal verbouwde wiet mogen een paar weken naast elkaar in de schappen liggen. Het CDA vraagt zich af of 1 legale teler wel echt 50 soorten hennep en wiet kan leveren. Ook zijn de politieke partijen bezorgd over de aanwijzing van telers en de kwetsbaarheid van deze bedrijven voor afpersing door criminelen. Het kabinet wil de beveiliging van de keten overlaten aan de bedrijven zelf.

De proef met legale teelt duurt 4 jaar, maar kan worden verlengd. Als het kabinet zo tevreden is over het experiment dat het helemaal wil overgaan op legale wietteelt, dan kan de proef nog anderhalf jaar doorlopen om de overgang te kunnen regelen.

Eén cannabisbedrijf

Nederland bereidt zich voor op een proef voor coffeeshops, maar laat al medicinale cannabis verbouwen door 1 aangewezen leverancier. Deze doet dat zonder daglicht maar met belichting. Minister Bruins (Medische Zorg) stelt dat de voorwaarden aan een gecontracteerde teler voor medicinale cannabis zeer streng zijn met strikte protocollen. Het telen van cannabis onder ongeconditioneerde omstandigheden kan tot gevolg hebben dat de samenstelling en concentratie van verschillende stoffen in het eindproduct steeds verschillend zijn, waardoor de patiënt er niet van op aan kan dat de gebruikshoeveelheid of dosering iedere keer hetzelfde is.

Bron: https://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2019/4/D66-hoopt-dat-wietproef-deur-opent-voor-tuinbouw-415124E/

Wietexperiment begint pas in 2021 – als dit kabinet is uitgeregeerd

Het experiment met gereguleerde wietteelt onder overheidstoezicht zal pas op zijn vroegst halverwege 2021 beginnen. Dat is na de geplande Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, als het huidige kabinet is uitgeregeerd. Daardoor zal het nog lang onzeker blijven of het experiment met staatswiet doorgaat. In de volgende kabinetsformatie kan het plan zomaar worden opgeschort of in de prullenmand verdwijnen.

Dat blijkt uit het voorstel ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ dat de ministers Bruins voor Medische Zorg (VVD) en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) donderdag naar het parlement hebben gestuurd.

Ondanks de voorspelde vertraging houdt D66-Kamerlid Vera Bergkamp ‘vertrouwen dat tijdens deze kabinetsperiode de eerste gereguleerde joint gerookt wordt’.  Wel vindt zij ‘de planning spannend’. ‘Die roept nogal wat vragen op. Kan dat niet sneller ? Want afspraak is afspraak: nog tijdens deze periode start het experiment. Ik ga er vanuit dat dat lukt. Daar houd ik de coalitie aan.’ 

Volgens het regeerakkoord uit het najaar van 2017 zou er ‘zo mogelijk binnen zes maanden wetgeving’ zijn. Het wetsvoorstel werd in de zomer van 2018 ingediend en in januari dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De trage gang van zaken weet Bergkamp tot nu toe aan zorgvuldige voorbereiding.

Staatswiet verkopen

De bedoeling van het experiment met gereguleerde cannabisteelt en -verkoop, is om de wiethandel uit de criminaliteit te halen. Of dat werkt, zal tijdens het experiment, dat vier jaar gaat duren, worden gemeten en geëvalueerd.

De betrokken VVD- en CDA-ministers verwachten nu dat de wet die het experiment mogelijk maakt pas op 1 januari 2020 van kracht kan worden. Daarna kunnen potentiële telers zich melden. Na een selectieprocedure kunnen de telers beginnen met het kweken van wiet onder staatstoezicht. 

Maar het spul kan dan nog niet direct verkocht worden. Daarvoor is nog zeker een jaar voorbereiding nodig, schrijven Bruins en Grapperhaus donderdag aan de Kamer. De telers hebben die tijd nodig om de teelt op te starten en voldoende voorraad op te bouwen voor de verkoop.

In de praktijk betekent dit dat het experiment met de verkoop van staatswiet op zijn vroegst halverwege 2021 zal aanvangen. Tenzij het kabinet eerder valt, worden op 17 maart 2021 verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Als het experiment nog niet is begonnen tijdens de daarop volgende kabinetsformatie, zou een nieuw kabinet het plan alsnog kunnen torpederen.

Kamermeerderheid

Die kans daarop is niet ondenkbaar. D66 is vanouds sterk voorstander van gereguleerde teelt en verkoop van wiet, samen met GroenLinks, PvdA en SP. De belangrijke nieuwe politieke factor, Forum voor Democratie, is ook voor het legaliseren van softdrugs. Maar het CDA, de CU, PVV en SGP zijn fel tegenstander. De VVD weifelt. 

De voornaamste reden dat het CDA, CU en VVD tijdens de kabinetsformatie van 2017 alsnog akkoord gingen met het D66-voorstel, was dat de Tweede Kamer net voor de verkiezingen een initiatiefwetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66) had aangenomen. Daarin wordt teelt en verkoop van wiet gelegaliseerd. De Eerste Kamer, waar een meerderheid vóór lijkt, heeft de behandeling van het wetsvoorstel gestopt omdat in het regeerakkoord het experiment is afgesproken.

Het experiment betekent niet dat de CDA en VVD ineens voorstander zijn van staatswiet.  ‘Ik vind dit drie keer niks’, verzuchtte CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg begin dit jaar. En dan was het ook nog haar CDA-minister Grapperhaus die het plan mede moest uitvoeren. ‘Ik vind het stuitend dat dit experiment het gebruik van drugs gaat normaliseren.’

Het experiment met gelegaliseerde wietteelt is voor VVD, CDA en CU een vluchtroute: het betekent voorlopig uitstel van daadwerkelijke wetgeving die in werking treedt. Uit de opzet die ministers Grapperhaus en Bruins donderdag naar de Tweede Kamer stuurden, blijkt nu ook nog eens dat het experiment zelf veel later plaatsvindt dan aanvankelijk was gepland. Van uitstel zou zomaar afstel kunnen komen.

DE SPEREGELS VOOR STAATSWIET

* Gemeenten kunnen zich vanaf 23 april aanmelden voor het experiment met staatswiet, mits zij zich aan de spelregels houden. Het kabinet eist onder meer dat alle coffeeshops in zo’n gemeente meedoen en hun cannabis betrekken bij gereguleerde telers, mede om te voorkomen dat er twee handhavingsregimes in een gemeente ontstaan. Daarmee komt het kabinet niet tegemoet aan de wens van Amsterdam, dat slechts mee wil doen met een beperkt aantal coffeeshops.

* Het kabinet wil in totaal maximaal tien henneptelers aanwijzen die gereguleerde wiet en hasj gaan leveren aan coffeeshops in maximaal tien gemeenten. Ze moeten minstens tien hennepvariëteiten kweken en aan strenge voorwaarden voldoen wat betreft de kwaliteit en veiligheid. Zo moeten ze de hennep naar de coffeeshops vervoeren in particuliere geld- en waardetransportwagens.

* Als blijkt dat na een inhoudelijke en kwalitatieve beoordeling van de bedrijfsplannen meer dan tien telers in aanmerking komen voor het wietexperiment, zullen de ministers ‘een loting toepassen’. Het kabinet stelt geen eisen aan het THC- en CBD-gehalte, oftewel de werkzame stoffen van de cannabis. ‘We willen aansluiten op de bestaande praktijk’, aldus een woordvoerder van de minister. Bij een maximalisering van het THC-gehalte zou een zwarte markt kunnen ontstaan voor wiet met een hoger gehalte. Wel moet de wiet en hasj worden gecontroleerd in een laboratorium en moeten de gehaltes duidelijk op de verpakking staan.

*Een teler mag meerdere teeltlocaties hebben en hoeft niet per se gevestigd te zijn in een gemeente die meedoet aan het wietexperiment. Wel krijgen burgemeesters een belangrijke stem: als zij vinden dat de openbare orde en veiligheid door zo’n teeltlocatie onvoldoende is gewaarborgd, kunnen zij een negatief advies uitbrengen.

*Als een grensgemeente wil meedoen, moet het ingezetenen-criterium (geen verkoop aan mensen die in het buitenland wonen) onverkort worden gehandhaafd. In de andere gemeenten mag de burgemeester zelf beslissen of het ‘i-criterium’ wordt toegepast.

*In het wietexperiment mogen coffeeshops maximaal een weekomzet aan cannabis op voorraad hebben. Dat is veel groter dan de maximale voorraad volgens het huidige gedoogbeleid: 500 gram. Coffeeshops moeten een kluis hebben om de hennepvoorraad veilig op te bergen. Ook moeten coffeeshopmedewerkers een cursus volgen om blowende klanten voorlichting te geven en te waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s.

*Voor coffeeshops die meedoen, komt er een overgangsfase van een aantal weken van de huidige gedoogsituatie naar de experimenteerfase. ‘Het is namelijk niet realistisch voor coffeeshops om het assortiment in één nacht te moeten vervangen’, schrijven de ministers. ‘Daarnaast kan een overgangsfase ervoor zorgen dat klanten kunnen wennen aan het nieuwe aanbod.’

*De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat toezicht houden op ‘de geslotenheid van de coffeeshopketen’ in de deelnemende gemeenten. Daarbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de achterdeur van de wietshops echt is gedecriminaliseerd en of de gereguleerde telers toch niet stiekem ook aan anderen verkopen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op gewasbescherming en voedselveiligheid.

MEER LEZEN OVER HET EXPERIMENT MET STAATSWIET?

Wie gaan de staatswiet telen? Welke soorten worden gekweekt? Hoe duur wordt staatswiet? Lees hier zeven vragen en antwoorden over de proef met staatswiet.

In maart 2018 presenteerden ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer een plan voor een omvangrijke proef met wietteelt door de overheid. Het experiment waarbij gemeenten legale wiet mogen verkopen, gaat vier jaar duren en wordt daarna binnen een half jaar afgebouwd.

Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wietexperiment-begint-pas-in-2021-als-dit-kabinet-is-uitgeregeerd~b51c839d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Studenten krijgen lesje wiet in concertgebouw Nijmegen

NIJMEGEN – Mag ik autorijden als ik wiet gerookt heb? Kan wiet een psychose uitlokken? Waarom raadt het genootschap van huisartsen gebruik af? Studenten krijgen donderdagavond een lesje wiet in concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

door Rob Haverkamp

De avond word georganiseerd door studievereniging Toep (Toegepaste Psychologie). Dat is een vereniging van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Er zijn al meer dan 100 aanmeldingen. Een gemêleerd publiek van studenten, docenten, patiënten die medicinale cannabis gebruiken en nieuwsgierigen.

Lokale expert

De les wordt verzorgd door Hidde Siers. Hij is medicinaal cannabis expert bij de enige legale growshop van Nederland, het Plantarium in Nijmegen. Hij adviseert klanten met wetenschappelijk onderbouwde informatie over het kweken, verwerken en gebruiken van cannabis als medicijn.

Naast de kennis die hij krijgt via zelfonderzoek en contacten met patiënten heeft hij ook veel contact met internationale, toonaangevende onderzoekers op het gebied van medicinale cannabis.

Kennis is beroerd

Siers richtte een paar jaar geleden het Informatiecentrum medicinale cannabis op, dat als doel heeft patiënten, medici en politici door middel van wetenschappelijke onderbouwing te informeren over medicinale cannabis.

Op de vraag hoe het gesteld is met de algemene kennis over cannabis antwoordt Siers: ‘Ronduit beroerd’. Dat komt vooral door het enorme oerwoud aan informatie dat er is, maar waar je makkelijk in verdwaalt. Dat merkte hij zelf ook, na jaren van grondige studie. 

‘Ik ben niet meer ziek’

Eén van de studenten die de avond organiseert, is Maaike Casteleijn. Zij heeft zelf twee chronische ziektes: de ziekte van Crohn en de ziekte van Bechterew. Gebruik van medicinale cannabis veranderde haar leven. Ze vindt dat er nog veel te veel taboe hangt rondom medicinale cannabis.

‘Ik heb er heel erg veel baat bij’, vertelt Casteleijn hoorbaar enthousiast. ‘Ik ben niet meer ziek. Mijn kwaliteit van leven is gewoon echt met sprongen vooruitgegaan.’ Ze wil echt van het taboe af. ‘Eigenlijk ben ik illegaal’, zegt ze. ‘Maar dat slaat nergens op.’ Ze is niet high door het gebruik van de medicinale cannabis, terwijl eerder gebruik van reguliere medicijnen haar leven wel danig in de war schopten.

Huisarts wilde er niets van weten

Ondanks het taboe wil ze er rond voor uitkomen dat ze cannabis gebruikt. Casteleijn: ‘Omdat ik wil dat het beeld dat mensen hebben van cannabisgebruikers verandert. En daar wil ik dan wel een stap in zetten’. Ze wil niets stiekem doen. En ze vertelt graag haar verhaal. ‘Ik heb wel heel erg diep gezeten, ja.’

Haar huisarts trok zijn handen van haar af toen hij hoorde dat ze met cannabis aan de slag ging. ‘Als dit nou echt zo goed werkt, Maaike, waarom weet ik dat dan niet?‘, was zijn reactie. Hij raadde haar af te stoppen met reguliere medicatie. Ondanks de reactie van haar huisarts zette ze door. ‘Ik ben ondertussen 8 medicatiesoorten verder, en uiteindelijk kom ik uit op een plant. En het is mijn lijf’, voegt ze daar nog aan toe.

Vanavond hoopt ze eens gewoon het gesprek aan te kunnen gaan met alle aanwezigen.

Project C op stoom voor 5,5 ton Wiet

BREDA – Project C, het Bredase initiatief dat gereguleerd wiet wil kweken, ligt op stoom voor het indienen van de aanvraag, waarmee het jaarlijk 5,5 ton wiet wil kweken. Dat laat de Bredase advocaat Peter Schouten weten. 1 juli moet het voorstel bij de overheid ingediend zijn.

Schouten lanceerde het plan afgelopen jaar samen met de Bredase huisarts Ronald Roothans en politicus Joep van Meel. “Inmiddels is ook de ervaren groentekweker Pascal van oers toegetreden tot de Raad van Bestuur”, meldt Schouten. “Hij wordt verantwoordelijk voor de productie.” Ook voor de dagelijkse productie is al een medewerker gevonden.

Studeerkamergeleerden
De weg naar de officiële aanvraag is stroperig, ziet Schouten. “We zitten nu in de fase dat we de vergunningaanvraag voorbereiden. Dan heb je het over een document van zeshonderd pagina’s. Dat maakt dat we nu even een soort studeerkamergeleerden zijn”, lacht de advocaat.

De hobbels die Project C(annabis) moet nemen zijn wel serieus. “Er is geen bank die ons een bankrekening laat openen, dat is toch absurd in dit land? Dan wil je experimenteren met het reguleren van wietteelt, en krijg je dit. Een van ons heeft daar al tien werkdagen op stuk gebeten.” En via een u-bocht een rekening openen, voor een van de gelieerde bv’s? “Dat willen we dus niet. Het moet legaal, dat is het idee.”

Investeerders
Naast de bijbeldikke aanvraag, timmert de projectorganisatie hard aan het businessplan. “We willen 5,5 ton wiet gaan kweken. Dat betekent dat je een bedrijf van uiteindelijk 45 miljoen uit de grond stampt vanuit het niks. Dat moet wel goed in elkaar zitten.” Inmiddels zijn er gesprekken met investeerders die 8 miljoen willen investeren. “Die gesprekken lopen.”

Andere ‘kleinigheidjes’ zijn er ook nog. Zoals een locatie. “Maar daar zeggen we helemaal niks over. Dat drijft de prijs maar op. We zijn het aan het onderzoeken.” Een ander punt is de beveiliging. “Vooral tegen vernieling, maar natuurlijk ook tegen diefstal.”

Inmiddels is duidelijk dat er nog zo’n zes andere serieuze partijen een gooi gaan doen naar de positie van ‘staatswietbedrijf’, waaronder een andere partij uit Breda. “Dankzij Paul (Depla, red.), die zich nogal uitspreekt over het reguleren van de achterdeur van de coffeeshops.”

Belastingopbrengsten
Volgens Schouten zitten er louter voordelen aan het reguleren van de wietteelt. “Voor de gezondheid van de klanten, maar ook voor gebruik in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft de regulering in Amerika al aangetoond dat het voor extra werk zorgt én voor grotere belastingopbrengsten. En omdat je het uit het criminele circuit haalt, zijn er ook minder gevangenisstraffen.”

Bron: https://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/283313/project-c-op-stoom-voor-5-5-ton-bredawiet#

Bredase advocaat, huisarts en politicus vragen vergunning voor wietkwekerij

BREDA – Een Bredaas drietal, bestaande uit huisarts Ronald Roothans, advocaat Peter Schouten en politicus Joep van Meel, wil deelnemen aan het overheidsexperiment voor de teelt van cannabis en levering aan coffeeshops. De drie richten het bedrijf N.V. Project C op en vragen de overheid hen een vergunning te verlenen.

Zij willen een teeltfaciliteit van 6000 m2 opzetten voor de productie van jaarlijks 12 ton cannabis. Met die hoeveelheid kunnen alle coffeeshops in bijvoorbeeld Breda en Tilburg worden voorzien van wiet en hasj. Zij stellen voor vijftien cannabissoorten aan de coffeeshops te leveren. De drie oprichters hebben vastgelegd dat 30% van de nettowinst zal worden geschonken aan een Stichting voor het bekostigen van wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van cannabis en een optimale regulering dan wel legalisering van het gebruik van softdrugs en de verslavingszorg.

Plaatsen experiment nog onduidelijk
De regering heeft nog niet besloten welke steden aan het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’ mogen deelnemen. De commissie Knottnerus heeft de regering onlangs geadviseerd over het plan om zes tot tien gemeenten aan te wijzen waar coffeeshops cannabisproducten alleen nog mogen afnemen van gedoogde telers. Het experiment gaat vier jaar duren en wordt daarna geëvalueerd. De verwachting is dat begin 2019 bekend wordt welke gemeenten aan het experiment mogen deelnemen. Hoewel de drie oprichters van Project C in Breda wonen en hopen in hun eigen regio aan de slag te kunnen gaan, gaan zij hun kwekerij vestigen in de gemeente waarvoor zij een vergunning krijgen.

Peter Schouten (61) is strafrechtadvocaat bij Advocatenkantoor Schouten Legal. Hij blijft advocaat en zal als voorzitter van de Raad van Commissarissen toezicht houden op het project. Schouten wil vooral dat cannabis uit de criminele sfeer wordt gehaald.

Ronald Roothans (39) is huisarts in de Haagse Beemden te Breda. Ook hij blijft zijn vak als huisarts beoefenen en wordt lid van de Raad van Commissarissen. Hij wil dat consumenten wiet verantwoord gebruiken en dus niet roken. “Bij veilig gebruik van cannabis hoort goede voorlichting en daar gaan wij aan bijdragen,” aldus de huisarts in een persbericht.

Joep van Meel (26) is statenlid in de provincie Noord-Brabant voor de SP. Momenteel runt hij een IT-bedrijf. Hij zal te zijner tijd fulltime bij Project C aan de slag gaan als Chief Executive Officer. “De bovenwereld moet er alles aan doen om deze beleidswijziging tot een succes te maken en mag zich niet afzijdig houden van een experiment met gedoogd telen,” aldus van Meel.

Bron: https://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/267450/bredase-advocaat-huisarts-en-politicus-vragen-vergunning-voor-wietkwekerij