• 2. Gebruik van de website De website is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor onwettige, onethische of schadelijke doeleinden, of om anderen te benadelen of te schaden.

 • 3. Aansprakelijkheid Brokkelen streeft naar de juistheid en actualiteit van de informatie op de website, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Brokkelen kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van de website of van informatie die op de website is gepubliceerd.

 • 4. Wijzigingen Brokkelen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. Door verder gebruik te maken van de website na wijziging van de algemene voorwaarden gaat u akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

 • Toepasselijk recht op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 • 5. Legale verkoop. De verkoop van wietproducten en -informatie op deze website is legaal volgens de Nederlandse wetgeving.

 • Contact Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of de website, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of per email op info@brokkelen.nl

 • Amsterdam locatie De website is gevestigd in Amsterdam, Nederland en onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.

Het is belangrijk om te weten dat de inhoud van de website www.brokkelen.nl alleen bedoeld is voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden:

 • 6. De inhoud van de website, waaronder teksten, foto’s, video’s en andere materialen, is alleen voor educatieve doeleinden en mag niet worden gebruikt voor illegale activiteiten.

 • 6.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via onze website worden geraadpleegd.

 • 6.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het gebruik van de inhoud van onze website.

 • 6.3 Het is verboden om de inhoud van onze website te reproduceren, te verspreiden, te verkopen of op enigerlei wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 • 6.4 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

 • 6.5 Als u producten koopt via onze website, gaat u akkoord met onze verkoopvoorwaarden.

 • 6.6 Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

 • 6.7 Door gebruik te maken van de website www.brokkelen.nl, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, raden wij u aan om de website niet te gebruiken.

Verkoop van artikelen

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Brokkelen en de klant.
 2. Bestellingen 2.1 De klant kan een bestelling plaatsen via de website van Brokkelen. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. 2.2 Brokkelen behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onvoldoende voorraad, technische problemen, vermoedelijke fraude of andere redenen die redelijkerwijs gerechtvaardigd zijn.
 3. Prijzen en betaling 3.1 Alle prijzen op de website van Brokkelen zijn vermeld in de lokale valuta en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 3.2 Betaling dient te geschieden via de beschikbare betaalmethoden op de website. 3.3 Brokkelen behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Een dergelijke wijziging heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 4. Levering 4.1 Brokkelen zal redelijke inspanningen leveren om bestellingen binnen de aangegeven termijn te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter indicatief en Brokkelen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering. 4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.
 5. Retourneren en ruilen 5.1 De klant heeft het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen, mits deze in ongebruikte en verkoopbare staat verkeren. 5.2 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij de retournering het gevolg is van een fout van Brokkelen of een defect product. 5.3 Voor het retourneren of ruilen van producten dient de klant contact op te nemen met Brokkelen en de instructies te volgen.
 6. Intellectueel eigendom 6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website van Brokkelen blijven eigendom van Brokkelen. 6.2 Het is de klant niet toegestaan om de producten of inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brokkelen te kopiëren, reproduceren of gebruiken voor commerciële doeleinden.
 7. Aansprakelijkheid 7.1 Brokkelen is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten of de website. 7.2 De totale aansprakelijkheid van Brokkelen, ongeacht de oorzaak of vorm van de vordering, zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor het betreffende product.
 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 8.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland, Amsterdam van toepassing. 8.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, Amsterdam.
alles over Wiet en Hasj