Deze Servicevoorwaarden beschrijven ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie wanneer u deze website bezoekt, portalen, mobiele toepassingen, kanalen van Brokkelen die u bezoekt of gebruikt die linken naar of anderszins verwijzingen naar dit privacybeleid, met inbegrip van Brokkelen, pagina’s en kanalen van sociale media en de website, inclusief alle service, functies, inhoud, hulpmiddelen en links die daarin zijn opgenomen of aangeboden.

Wanneer u van de Websites of Diensten van Brokkelen gebruikt maakt, stemt u in met onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van informatie over u zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is een juridisch bindend contract. Lees deze aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze Website, Kanalen of Diensten.

Door toegang te krijgen tot onze Website, Kanalen en / of Diensten, en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de extra algemene voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers, designers, motiondesigners, graphicdesigners en / of contentbrengers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of Brokkelen gebruikt. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website, kanalen of onze diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze website wordt gehost op Site Ground. Ze bieden ons het online hosting platform waarmee we onze website en diensten aan kunnen bieden.

1 – SUBSIDIABILITEIT

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste achttien(18) jaar oud bent. Deze website is niet voor gebruik door minderjarigen. Als u zich registreert als een zakelijke entiteit, verklaart u verder dat u de bevoegdheid hebt om het bedrijf te binden aan deze Voorwaarden en andere overeenkomsten. Als u niet over zo’n bevoegdheid beschikt, bent u persoonlijk aansprakelijk voor alle acties onder uw account. U verklaart verder dat elke partij die u toestaat om toegang te krijgen tot onze Websites, kanalen of Diensten onder uw account ook meerderjarig is en tevens de bevoegdheid heeft om het bedrijf aan deze Voorwaarden en andere overeenkomsten te binden.

U mag onze content niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden. Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief bankinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en transmissies over verschillende netwerken omvat; en wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Bankinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service van Brokkelen, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of een ander contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar op deze site of onze kanalen niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

4 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeurt van de voorwaarden waarop de instrumenten door de betreffende externe aanbieder (s) worden geleverd.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

5 – KOPPELINGEN VAN DERDE

Bepaalde inhoud, producten en afbeeldingen die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.

Producten van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met inhoud, producten en websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u actie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

6 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzend (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen en of informatie) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, ‘opmerkingen’)stuurt, stemt u ermee in dat wij op elk gewenst moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

Afbeeldingen, iconen en ander art-work kan afkomstig zijn van derden. Wij maken gebruik van:
https://www.freepik.com
https://www.flaticon.com
https://www.pexels.com

7 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, productleveringskosten, transittijden, ingredienten, informatie, video content en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen.

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

8 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Website of Diensten te gebruiken: voor enig onwettig doel; om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; om valse of misleidende informatie in te dienen; om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen worden gebruikt of zullen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; voor elk obsceen of immoreel doel; of om zich te bemoeien met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

9 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, dat uw gebruik van onze Website en / of Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Website of Services accuraat of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons is aangegeven) verstrekt ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Brokkelen, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners, vrijwillegers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, ontstaan van uw gebruik van een dienst of producten aangeschaft via de service, of voor enige andere claim gerelateerd aan uw gebruik van de Website, Diensten of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

10 – VRIJWARING

U stemt ermee in om Brokkelen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires, vrijwillegers en werknemers onschadelijk te vrijwaren tegen en verdedigen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van referentie, of uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

11 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden Service, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepalingen.

12 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht voor de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze website niet meer gebruikt.

Indien u, naar eigen goedkeuring, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn. tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

13 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, vervangende eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Brokkelen is eigenaar van alle intellectuele eigendommen die door het bedrijf worden gegenereerd met betrekking tot onze websites, video’s, graphics en diensten, inclusief maar niet beperkt tot onze foto’s, geaggregeerde beoordelingen door gebruikers en andere door gebruikers gegenereerde inhoud en alle andere elementen van de websites, video’s, graphics en diensten inclusief eigen codering, producten, software, data en andere componenten van de websites, video’s, graphics en diensten. We bezitten ook alle andere intellectuele eigendom (auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, handelsgeheimen en andere intellectuele en eigendomsrechten) die zijn gekoppeld aan de Brokkelen en -diensten. U mag de Inhoud op onze websites, video’s, graphics en diensten niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, opnieuw publiceren, wijzigen, downloaden, posten, verzenden, schrapen, reverse-engineeren,
distribueren, afgeleide werken maken van, publiekelijk weergeven of op enige manier gebruiken. of een van onze Intellectuele eigendomsrechten, zonder eerst een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brokkelen te hebben gekregen.

15 – TOEPASSELIJKE WET

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Amsterdam.

16 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.